Soutěžte o atraktivní ceny!

Výherci soutěže o atraktivní ceny:

V neděli 20. května 2012 byli v půl třetí odpoledne v tiskovém středisku vylosováni 3 výherci, kteří zaslali správnou odpověď (Kris 18. 5.) na soutěžní otázku: Jak se jmenuje francouzský autor komiksu Svoboda! a který den se zúčastní veletrhu?

Vyhrávají:

1. CENA - Tereza Lišková, Praha 4

2. CENA - Ondřej Vaverka, Praha 6 - Petřiny

3. CENA - Jana Bartalošová, Praha 4

Výherce budeme kontaktovat e-mailem


Soutěžní otázka:

Jak se jmenuje francouzský autor komiksu Svoboda! a který den se zúčastní veletrhu?

Odpovědi zasílejte na e-mail: soutez@rostemesknihou.cz
(prosíme uveďte telefonický kontakt i svou poštovní adresu pro případné zaslání ceny)
Do předmětu zprávy napište SOUTĚŽ

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE: 19. 5. 2012 ve 24.00 hod.

Slosování správných odpovědí proběhne v neděli 20. 5. 2012 ve 14.30
na veletrhu Svět knihy Praha v tiskovém středisku (foyer Průmyslového paláce).

1. CENA v hodnotě 5.000,- Kč
tablet - PRESTIGIO MultiPad PMP5080CPRO, knihy a vstupenka do Muzea Káji Saudka

2. CENA v hodnotě 3.000,- Kč
Knihy, hry a vstupenka do Muzea Káji Saudka

3. CENA v hodnotě 1.000,- Kč
Knihy, hry a vstupenka do Muzea Káji Saudka

LITERÁRNĚ-VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

v rámci kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou pro autorské dvojice

KOMIKS NÁS BAVÍ!

Zadání: domluvte se se svým spolužákem / kamarádem a vytvořte autorskou dvojici, napište a výtvarně ztvárněte komiksový příběh. Téma příběhu je <>volné a záleží na vaší kreativitě, maximální délka příběhu je 30 políček, výtvarné řešení a formát políček je na vašem uvážení. Výherci se mohou těšit na slavnostní vyhlášení a na zajímavé ceny.

Soutěž je vyhlašována ve třech věkových kategoriích:
1) první stupeň ZŠ
2) druhý stupeň ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií
3) střední školy

Maximální délka příspěvku je 30 políček
Příspěvky, které neodpovídají zadání, budou vyřazeny.

Uzávěrka soutěže: 31. 3. 2012

Došlé příspěvky vyhodnotí odborná porota a prvních deset autorů prací v každé kategorii bude pozváno na slavnostní vyhlášení výsledků soutěže, které proběhne v pátek 18. května od 11.00 hodin na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2012 (17. – 20. května).

Práce posílejte pouze poštou na adresu: Svět knihy, s.r.o., Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2 (na obálku napište heslo: RK12). Nezapomeňte na každý příspěvek uvést věkovou kategorii, jméno, adresu, (příp. třídu a adresu školy), e-mail a telefon. V případě úspěchu vás budeme kontaktovat.

Doporučujeme žákům i učitelům webové stránkywww.rostemesknihou.cz , kde najdete spoustu nápadů a inspirace k četbě a především nový projekt Kniha – Závislost na celý život, kde své knižní hrdiny představují známé osobnosti i literární postavičky Lichožrouti.

Více na

www.rostemesknihou.cz a www.svetknihy.cz

koordinátorka soutěže Barbora Vokounová: info@rostemesknihou.cz +420 721 234 642