Psychologie Atkinsonové a Hilgarda - přepracované vydání

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů. Kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem a pokrývá hlavní oblasti psychologie. Text doplňuje množstvím schémat, fotografií a grafů. Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno. Soutěž o tuto učebnici probíhá na www.portal.cz od 25. 4. do 16. 5. a losování výherců a předání cen proběhne právě na Světu knihy v pátek 18. 5. v 16 hod.

   

Výchova láskou - Jiřina Prekopová, Jaroslav Šturma

Jiřina Prekopová a Jaroslav Šturma jsou dětští psychologové, propagátoři terapie pevným objetím. Klíčovou myšlenkou jejich nové knihy – rozhovoru s Pavlou Kouckou je, že lidem chybí láska a přebývá pýcha. A právě obnovu lásky v rodinách vnímají jako své poslání. Svět v budoucnosti bude totiž vypadat do značné míry tak, jak nyní přistupujeme ke svým dětem a jak se chováme k sobě navzájem. Beseda s Jiřinou Prekopovou a Jaroslavem Šturmou a autogramiáda se bude konat na Světu knihy v sobotu 19. 5. od 16.30 hod. ve Velkém sále.

http://obchod.portal.cz/produkt/prekopova-jirina-sturma-jaroslav-vychova-laskou/

   

Jak daleko je slunce - Ivan Klíma

Poetická pohádková vyprávění, která reagují na zvědavé dětské otázky o světě a jeho smyslu. Autor je výsostný vypravěč, který přístupným jazykem vysvětluje původ světla, cenu vzduchu, ale i důležitost přátelství a úcty k druhému člověku a k přírodě kolem nás. Kniha slouží k předčítání dětem. Prostřednictvím nádherných ilustrací Hany Pavlátové je vhodná pro četbu před spaním nebo pro listování a povídání s dětmi. Autogramiáda Ivana Klímy se bude konat na Světu knihy v sobotu 19. 5. ve 13 hod. na stánku nakladatelství Portál.
http://obchod.portal.cz/produkt/jak-daleko-je-slunce/

   

Strašidelné pohádky - Zdeněk K. Slabý

Strašidelné pohádky mají překvapivý děj, humor, fantazii, napínavé situace - zdánlivě neřešitelné a zcela bezvýchodné, kdy protagonistovi hrozí to nejhorší v zajetí duchů nebo jiných strašidelných pohádkových bytostí - a neobejdou se ani bez nečekaných momentů a obratů v ději. Jsou tu spojeny příběhy zcela současné s prostředím, které čtenáři mohou vidět kolem sebe, ale přitom je využito prvků klasických pohádek. Autogramiáda Zdeňka K. Slabého se bude konat na Světu knihy v sobotu 19. 5. ve 13 hod. na stánku nakladatelství Portál.
http://obchod.portal.cz/produkt/strasidelne-pohadky/

   

Proč asi chrti ocasem vrtí? - Arnošt Vít

Proč asi chrti ocasem vrtí? Umí kokr kokrhat? A co láká ovčáka? Pro všechny malé i velké čtenáře, kteří chtějí znát odpovědi, je určena tato knížka – soubor vtipných a půvabných básniček, které poučí i pobaví. Krátké básničky dětem nabízejí mnoho informací ze světa zvířat, nenásilně rozšiřují slovní zásobu a zlepšují řečový projev, smysl pro jazyk a rytmus a neméně důležitý smysl pro krásu a humor. Autogramiáda Arnošta Víta se bude konat na Světu knihy v sobotu 19. 5. ve 13 hod. na stánku nakladatelství Portál.
http://obchod.portal.cz/produkt/proc-asi-chrti-ocasem-vrti/

   

Z Kroměříže do Paříže - Robin Král

Veselý veršovaný zeměpis
Co vás čeká v Telči? Co vymysleli v lázních Jeseník? Chcete se vydat na cestu z Kroměříže až do Paříže? Tato knížka vás na takovou veršovanou cestu s šedesáti zastaveními vezme. Zastavení – básničky vtipnou formou uchopují známé i méně známé příběhy, legendy nebo i zcela současné reálie českých i zahraničních měst. Básničky nenásilně informují, poučí, zároveň přirozeně rozvíjejí slovní zásobu dítěte, smysl pro rytmus a neméně důležitý smysl pro humor. Autogramiáda Robina Krále se bude konat na Světu knihy v sobotu 19. 5. ve 13 hod. na stánku nakladatelství Portál.
http://obchod.portal.cz/produkt/z-kromerize-do-parize/

   

Tvůj život v komiksu - Bill Zimmermenn, Tyler Page

Co je větší zábava než číst komiks? Vyrobit si svůj vlastní! Knížka Tvůj život v komiksu je určená především pro kluky od 9 do 13 let. Reaguje na častou oblibu komiksových příběhů u dětí, ale zároveň nabízí něco zcela nového. Kluci totiž mohou na komiksech, které jsou jim touto cestou předkládány, aktivně spolupracovat doplňováním textů či obrázků. Tak jim knížka umožní kreslit a psát o vlastním životě, dokreslovat a dotvářet příběhy, relaxovat, hrát si a tvořit, zamýšlet se nad tím, kdo jsem. S komiksem si můžete přijít pohrát i zasoutěžit také do komiksové dílny nakladatelství Portál – v pátek 18. 5. od 11 hod. na Světu knihy.
http://obchod.portal.cz/produkt/tvuj-zivot-v-komiksu/

   

Ovace nevlídnosti - Sylva Lauerová

Básnířka a spisovatelka Sylva Lauerová tvrdošíjně zachovává svou extrémní tvůrčí polaritu a po vydání komerčně úspěšného románu Jumaroro (léto roku 2011) se opět uzavírá do ulity vlastní básnické intimity ve sbírce Ovace nevlídnosti. Sám paradoxní název dává tušit směr a obsah veršů, které v sobě nesou bolestná a depresivní témata a reflektují současný neutěšený stav duše a světa. Kniha je doplněna dvěma desítkami barevných ilustrací Moniky Sedlářové, mladé české výtvarnice žijící v Anglii. Ovace nevlídnosti budou za doprovodu loutny a akordeonu představeny autorským čtením na veletrhu Svět knihy v sobotu 19. 5. od 17 hod. v komorním sále.