Objevte literární vrcholy Rumunska!

Rumunské Ministerstvo kultury a národního dědictví spolu s Rumunským kulturním institutem v Praze Vás zve k objevování rumunské literatury a kultury na více než 50 akcích, které Rumunsko pořádá jako čestný host 18. mezinárodního knižního veletrhu Svět knihy Praha 2012.
V rumunské nabídce pro návštěvníky knižního veletrhu nebudou chybět literární události – křty knih, diskuse, autorská a scénická čtení, výstavy, divadelní a filmová představení i živé ukázky – a pochopitelně nebude chybět ani tradiční lidové umění.
Na národním stánku Rumunska budou vystavena nejnovější díla vydaná v Rumunsku:

 • • poezie, próza, divadelní hry
 • • umělecké publikace
 • • knihy pro děti
 • • kuchařky
 • • průvodce a turistická alba
 • • a dále poslední překlady z rumunštiny vydané v češtině a slovenštině.

Na národním stánku se rovněž budou konat autorská čtení z děl spisovatelů pozvaných z Rumunska (Gabriela Adameşteanu, Ştefan Caraman, Svetlana Cârstean, Gabriel Chifu, Petru Cimpoeşu, Mircea Dinescu, Florin Lăzărescu, Ovidiu Nimigean, Simona Popescu, Nicolae Prelipceanu, Răzvan Rădulescu, Adina Rosetti), scénická čtení (v provedení divadla LiStOVáNí, divadla DivaDno, Východočeského divadla v Pardubicích), prezentace a křty knih. Na stánku se také uskuteční minikoncerty skupiny Nicolae Voiculeţ Band a Konickova kvarteta, stejně jako interaktivní tvůrčí dílny, které povedou výtvarnice Veronica Neacşu a Mihaela Paraschivu z Rumunského klubu ilustrátorů.

Rumunští a čeští spisovatelé také přijali pozvání k literárním diskusím na téma:

 • Před rokem 1989 jen literatura mluvila pravdu
 • • Obraz postkomunistické doby v literatuře
 • • Básník píše román
 • • Skutečnost v pohledu fikce

Rumunští spisovatelé se zúčastní i přednášek:

 • Cesta literatury k filmu
 • • Ženské hlasy: O minulých i budoucích životech
 • • Literatura černomořské oblasti
 • • Cena Evropské unie za literaturu
 • • Od břehů Černého moře

V prostorách knižního veletrhu jsme pro Vás připravili i pět výstav – Historie rumunského komiksu (výtvarník a kurátor Alexandru Ciubotariu – aka Pisica Pătrată aka Ciubi), Kolem Černého moře (výtvarník a kurátor Petruţ Călinescu), Současní rumunští spisovatelé, dále Tváře a tajemství (výtvarník a kurátor Mircea Struţeanu), Ion Luca Caragiale v humoristické grafice v Rumunsku a v Česku (kurátor Nicolae Ioniţă), I. L. Caragiale ve fotografiích z představení, na bankovkách, pohlednicích a poštovních známkách, edice princeps (kurátor Luminiţa Anghelescu). U vstupu do Průmyslového paláce můžete objevovat mistrovství lidových umělců z etnografické oblasti Alba-Iulia a členů folklorního souboru Augustina Beny. Sami si můžete vyzkoušet hrnčířské nebo tkalcovské umění v rumunském stylu.
V kulturní nabídce z Rumunska nemůže chybět film. V kině Atlas jsme připravili premiéru filmu Ahoj! Jak se máš? (režie Alexandru Maftei) s českými titulky a přehlídku šesti filmů scenáristy Răzvana Rădulesca oceněných na mezinárodních filmových festivalech (Papír bude modrý, Smrt pana Lăzăresca, Životní zásady, Zboží a prachy, Felície, především, Úterý po Vánocích).
Takže Vás zveme, abyste prostřednictvím literatury, hudby, kreslených filmů, fotografie, divadla, filmu a tradičního umění objevovali Rumunsko.

Rumunské Ministerstvo kultury a národního dědictví podporuje a propaguje současnou rumunskou tvorbu a napomáhá dialogu mezi kulturami. Ministerstvo kultury organizuje národní stánky na knižních veletrzích v Budapešti, Praze, Lipsku, Frankfurtu, Jeruzalémě, Istanbulu a Bologni, a tak umožňuje dialog rumunských spisovatelů a nakladatelů s jejich partnery z jiných končin světa. (www.cultura.ro)

Rumunský kulturní institut v Praze propaguje rumunskou kulturu a jazyk na území Česka a Slovenska. Klade si za cíl dále zde zviditelňovat rumunské kulturní hodnoty, ať už ty, které jsou součástí kulturního dědictví, nebo hodnoty současné. Proto pořádá (samostatně či ve spolupráci s českými a zahraničními partnery) kulturní, akademické a vědecké akce i kurzy rumunského jazyka zdarma. (www.icr.ro/praha)

Program Čestný host (107 kb, doc)