Info - dopis

CENA JIŘÍHO THEINERA

Cenu pojmenovanou po dlouholetém šéfredaktorovi časopisu Index on Censorship vyhlašuje Svět knihy, s.r.o. - společnost Svazu českých knihkupců a nakladatelů a je určena žijící osobnosti nebo aktivní instituci působící v zahraničí, která svým počinem či dlouhodobým snažením významně přispívá k šíření a propagaci české literatury mimo ČR.. Cena je spojena s finanční prémií 1000 £.

Cena Jiřího Theinera byla poprvé udělena v roce 2011, a to polskému bohemistovi, překladateli a novináři Andrzeji Jagodzinskemu. Již první ročník prokázal význam Ceny pro českou kulturu i zahraniční bohemistiku.

V roce 2012 bude Cena udílena v pátek 18. května opět na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha 2012 (Průmyslový palác, Výstaviště Praha - Holešovice).

Nominace mohou zasílat zástupci odborné veřejnosti - nakladatelé, knihovníci, univerzitní pracovníci, instituce či média zabývající se českou literaturou a knižní kulturou. Nominace musí obsahovat plné jméno navrhované osoby, respektive název instituce, včetně kontaktu na nominovaného a zdůvodnění jeho zásluh. Nominace z minulého roku lze letos poslat znovu!

Oceněného vybírá pětičlenná komise, kterou jmenuje společnost Svět knihy, s.r.o. Stálým a čestným členem komise je syn Jiřího (George) Theinera a donátor finanční prémie Pavel Theiner. Předsedkyní komise je PhDr. Lenka Jungmannová, Ph.D. vědecká pracovnice Ústavu pro českou literaturu AV ČR,v.v.i.

Uzávěrka nominací je 15. února 2012.